fbpx

UPSC Civil Services Exam 2017 Toppers Marks

UPSC Civil Service Toppers 2017 UPSC has released Toppers Marks in UPSC Civil Services Exam 2017. The commission will publish the marks of all candidates within a week.

Highest Marks in UPSC CSE 2017 Mains Written Examination

Pratham Kaushik scored 974/1750 marks in the Mains (Written) Exam and 143/275 marks in the  Personality Test (interview). Secondly, he is Rank 5 with total marks 1117.

Highest Marks in Interview( Personality Test)

There are two candidates topped in Interview with same marks.

  1. Ramith Chennitala scored 206/275 in UPSC Civil Services Interview 2017. He got All India Rank (AIR)  210.
  2. Phurpa Tsering  scored 206/275 in Civil Services Interview 2017 and secured AIR(561)

All India Civil Services Exam 2017 Overall Topper

Of course, that is none other than DURISHETTY ANUDEEP. He scored a total of 1126 Marks with 950 and 176 marks in mains exam and Interview respectively. Anu Kumari came 2nd position with a total of 1124 marks.

Want to Clear IAS Exam in 2024?

Take IASSolution Mock Exams; Be a Master!

Take a FREE Test

Also read: Cut Off Marks for UPSC Civil Services Exam is Out!

UPSC CSE 2017- Toppers Marks

Sl. No. Roll Number Name of the Candidate Mains Interview Total Community PH-CTGY.
1 0156266 DURISHETTY ANUDEEP 950 176 1126 3 0
2 0048547 ANU KUMARI 937 187 1124 4 0
3 0587709 SACHIN GUPTA 946 176 1122 4 0
4 0165049 ATUL PRAKASH 929 190 1119 4 0
5 0001574 PRATHAM KAUSHIK 974 143 1117 4 0
6 0022544 KOYA SREE HARSHA 962 154 1116 4 0
7 0012050 AYUSH SINHA 964 151 1115 4 0
8 0464321 ANUBHAV SINGH 945 165 1110 3 0
9 0003674 SAUMYA SHARMA 943 165 1108 4 3
10 0022697 ABHISHEK SURANA 932 173 1105 4 0
11 0025861 SIDDHARTH JAIN 912 190 1102 4 0
12 0647329 ASHIMA MITTAL 921 179 1100 4 0
13 0067703 SAGAR KUMAR 932 167 1099 4 0
14 0157157 NEHA JAIN 918 179 1097 4 0
15 0018033 SHIVANI GOYAL 933 162 1095 4 0
16 0033943 SIKHA SURENDRAN 927 165 1092 3 0
17 0591091 UTKARSH 901 190 1091 4 0
18 0193402 ABHILASHA ABHINAV 902 187 1089 4 0
19 0288304 ABHIJEET SINHA 885 201 1086 3 0
20 0686647 BADOLE GIRISH DILIP 890 193 1083 4 0
21 0122978 VARJEET WALIA 888 193 1081 4 0
22 0185709 AKHIL PILANI 908 171 1079 4 0
23 0010863 TAPASYA PARIHAR 916 162 1078 4 0
24 0730481 PRUDHVITEJ IMMADI 927 151 1078 4 0
25 0325465 SAAD MIYA KHAN 884 193 1077 4 0
26 0004009 ANJALI S 895 182 1077 4 0
27 0730471 RISHI RAJ 892 184 1076 4 0
28 0011598 SAMEERA S 897 179 1076 4 0
29 0611292 KEERTHI VASAN V 888 187 1075 4 0
30 0248090 SANDEEP BHAGIA 876 198 1074 4 0
31 0145144 ANKIT PANNU 909 165 1074 4 0
32 0239098 ABHISHEK VERMA 887 187 1074 1 0
33 0001140 UTSAV GAUTAM 902 171 1073 4 0
34 0360474 GAURAV KUMAR 877 195 1072 4 0
35 0520756 SHISHIR GEMAWAT 882 190 1072 4 0
36 0584343 FAZ LUL HASEEB 877 195 1072 4 0
37 0008297 ABHISHEK CHOUDHARY 879 193 1072 4 0
38 0216910 APARNA GUPTA 907 165 1072 4 0
39 0142555 APURVA PANDEY 905 165 1070 4 0
40 0005945 APARAJITA 907 163 1070 4 0
41 0002222 BIPASHA KALITA 894 176 1070 4 0
42 0245089 SUDHIR KUMAR 899 171 1070 4 0
43 0003751 SEELAM SAI TEJA 875 195 1070 3 0
44 0712259 ABHILASH BARANWAL 899 171 1070 4 0
45 0678554 POPAT MAMTABEN HARESHKUMAR 875 195 1070 4 0
46 0410548 SUBHANKAR MOHAPATRA 891 179 1070 4 0
47 0302412 DEVESH KUMAR DHRUW 876 193 1069 2 0
48 0006438 VIKRAMADITYA SINGH MALIK 885 184 1069 4 0
49 0518409 VISHAL MISHRA 917 151 1068 4 0
50 0194520 PRATISHTHA MAMGAIN 870 198 1068 4 0
51 0084963 SAMBIT MISHRA 886 182 1068 4 0
52 0130671 AAKRITI BANSAL 898 170 1068 4 0
53 0405352 JYOTI KUMARI 894 173 1067 4 0
54 0007259 BODKE DIGVIJAY GOVIND 869 198 1067 4 0
55 0132043 AKSHAT KAUSHAL 888 179 1067 4 0
56 0023479 CHAVAN SUYASH YESHWANTRAO 901 165 1066 4 0
57 0188535 JAGDISH CHELANI 890 176 1066 4 0
58 0759459 HARI KALLIKKAT 885 180 1065 4 0
59 0404492 PATIL BHUVANESH DEVIDAS 900 165 1065 3 0
60 0029230 HIRANI ADITYAVIKRAM MOHAN 891 173 1064 4 0
61 0661202 MANISH KUMAR 863 201 1064 3 0
62 0786820 JAMEEL FATHIMA ZEBA 884 179 1063 4 0
63 0226686 SALUNKHE PIYUSH BHAGWANRAO 877 184 1061 4 0
64 0719996 SWAPNEEL PAUL 890 171 1061 4 0
65 0386510 ABINASH MISHRA 906 154 1060 4 0
66 0205543 PRIYADARSHINI BHATTACHARYA 894 165 1059 4 0
67 0060029 JOSHI ROHAN LAXMIKANT 865 193 1058 4 0
68 0186671 RAHUL BHAT 870 187 1057 4 0
69 0171920 ABHISHEK SHARMA 867 190 1057 4 0
70 0784634 ASHUTOSH DWIVEDI 878 179 1057 4 0
71 0451901 MADHUBALAN L 897 160 1057 3 0
72 0548122 ADITYA VIKRAM YADAV 855 201 1056 4 0
73 0097784 SHRESHTH TAYAL 866 190 1056 4 0
74 0506462 VINOD DUHAN 913 143 1056 4 0
75 0444586 JYOTI SHARMA 894 162 1056 4 0
76 0622161 UTPAL SANNYASHI 863 193 1056 4 0
77 0000569 HIMANSHU KAUSHIK 894 162 1056 4 0
78 0371521 PRATIBHA RANI 868 187 1055 4 0
79 0005672 RAVI ANAND 931 124 1055 3 0
80 0550524 PUSHP LATA 876 179 1055 3 0
81 0043153 POOJA ELANGBAM 857 198 1055 4 0
82 0007510 DESHAL DAN 868 187 1055 3 0
83 0029379 AMOL SRIVASTAVA 890 165 1055 4 0
84 0294332 MANISH KUMAR 886 168 1054 4 0
85 0307617 ANANT JAIN 894 160 1054 4 0
86 0001010 PRATEEK JAIN 892 162 1054 4 0
87 0669802 HASEEN ZAHERA RIZVI 856 198 1054 4 0
88 0524167 AMILINENI BHARGAV TEJA 856 198 1054 4 0
89 0370651 SANJEEV KUMAR MAURYA 889 165 1054 3 0
90 0646869 BENSON SAMUEL NINAN 875 179 1054 4 0
91 0550674 SUNNY KUMAR SINGH 871 182 1053 4 0
92 0006711 SANGH PRIY 877 176 1053 1 0
93 0021384 KETAN GARG 904 149 1053 4 0
94 0009507 ARPIT UPADHYAYA 879 173 1052 4 0
95 0549381 RAHUL SHINDE 862 190 1052 1 0
96 0152678 KATHAWATE MAYUR ASHOK 872 179 1051 4 0
97 0052405 AZAR ZIA 867 184 1051 4 0
98 0001900 VAIBHAVA SRIVASTAVA 870 181 1051 4 0
99 0269622 VIDEH KHARE 863 187 1050 4 0
100 0056882 NARAPUREDDY MOURYA 877 173 1050 4 0
101 0624748 SIVAGURU PRABAKARAN M 879 171 1050 3 0
102 0417196 PREM PRAKASH MEENA 852 198 1050 2 0
103 0003187 RAHUL RATNAM PANDEY 856 193 1049 4 0
104 0431704 AKSHAY LABROO 859 190 1049 4 0
105 0262146 ANKITA MISHRA 870 179 1049 4 0
106 0073334 PRIYANKA BOTHRA A 889 160 1049 4 0
107 0480825 SAYEE SRIDHAR EL 861 187 1048 4 0
108 0107771 MEGHA ARORA 877 171 1048 4 0
109 0149308 DHRUV MISHRA 894 154 1048 4 0
110 0021874 DEEPIKA 857 190 1047 4 0
111 0157668 POOJA VASHISTH 879 168 1047 4 0
112 0118395 PALASH BANSAL 857 190 1047 4 0
113 0261236 TUSHAR GUPTA 882 165 1047 4 0
114 0027484 TEGHBIR SINGH SANDHU 901 146 1047 4 0
115 0091844 KEERTHI KIRAN H PUJAR 872 175 1047 2 0
116 0381428 SHILPA SINGH 873 173 1046 1 0
117 0529234 SURAJ KUMAR RAI 873 173 1046 4 0
118 0467009 SHRUTI ARORA 862 184 1046 4 0
119 0105012 SWETHA M 867 179 1046 4 0
120 0713073 DEEPANSHU KHURANA 881 165 1046 4 0
121 0310041 SHIVANI GUPTA 892 154 1046 4 0
122 0498300 JUHI JALOTA 886 160 1046 4 0
123 0679394 VIKAS SANGWAN 869 176 1045 4 0
124 0096902 SAURABH SABHLOK 863 182 1045 4 0
125 0474285 SATHISH B KRISHNAN 852 193 1045 4 0
126 0010538 MRIGAKHI DEKA 841 204 1045 4 0
127 0004285 AKSHAYA BUDANIA 877 168 1045 3 0
128 0271982 ABHIMANYU MANGLIK 869 176 1045 4 0
129 0084298 BALACHANDER S 896 149 1045 3 0
130 0097086 AKASH BANSAL 871 173 1044 4 0
131 0019598 GAIKWAD VALLARI MAHENDRA 873 171 1044 4 0
132 0315024 ABHISHEK GOEL 876 168 1044 4 0
133 0371561 ABHISHEK KUMAR 864 180 1044 4 0
134 0236130 VISHAKHA DABRAL 871 173 1044 4 0
135 0041126 PUKHRAJ KAMAL 873 171 1044 4 0
136 0126364 AANCHAL DALAL 851 193 1044 4 0
137 0126399 SYED ALI ABBAS 868 176 1044 4 0
138 0030564 MANISH KUMAR SHANDILYA 884 160 1044 4 0
139 0002192 ABINASH KUMAR 848 195 1043 4 0
140 0417243 RISHA OBERAI 845 198 1043 4 0
141 0043583 RITU 867 176 1043 4 0
142 0200966 SAMEER SAURABH 894 149 1043 4 0
143 0007304 ABHINAV CHOUKSEY 850 193 1043 4 0
144 0255748 G MADHURI 839 204 1043 4 0
145 0891238 NAND KISHORE KALAL 864 179 1043 3 0
146 0098514 ANIRUDDH KUMAR 859 184 1043 4 0
147 0017602 T SHUBHAMANGALA 864 179 1043 1 0
148 0107323 ARANYAK SAIKIA 850 193 1043 4 0
149 0066416 PURNA BORAH 894 149 1043 3 0
150 0394894 JAYENDRA KUMAR 852 190 1042 3 0
151 0014092 S SUSREE 858 184 1042 4 0
152 0467500 RAV PRAVEEN SINGH 844 198 1042 4 0
153 0577738 SOURAV JAIN 858 184 1042 4 0
154 0005503 MOTI UR RAHMAN 880 162 1042 4 0
155 0140903 AMAN VAISHNAV 851 190 1041 1 0
156 0641260 JYESHTHA MAITREI 851 190 1041 3 0
157 0026152 SHRUTAKIRTI SOMAVANSHI 887 154 1041 4 0
158 0148894 AADITYA MISHRA 868 173 1041 4 0
159 0059976 DESHMUKH YATISH VIJAYRAO 884 157 1041 4 0
160 0071616 VINDHYA C 854 187 1041 4 0
161 0506073 ARVIND PRATAP SINGH 854 187 1041 4 0
162 0283421 RAM PRAKASH 890 151 1041 3 0
163 0612798 ANSHU KUMAR 878 162 1040 4 0
164 0653608 ADHIRAJ SINGH RANA 864 176 1040 4 0
165 0444670 ASIM KHAN 877 163 1040 4 0
166 0927858 PRANAV ANANT KANITKAR 855 184 1039 4 0
167 0334662 KIRAN SHRUTHI D V 868 171 1039 4 0
168 0030381 ANKITA SHARMA 866 173 1039 4 0
169 0159901 INDRA BADAN JHA 846 193 1039 4 0
170 0479136 JITENDRA KUMAR YADAV 879 160 1039 4 0
171 0101088 MADHAVIKUTTY M S 877 162 1039 3 0
172 0030276 YOGESH GOUTAM 865 173 1038 4 0
173 0007754 MUDIT JAIN 873 165 1038 4 0
174 0258357 KRISHAN KUMAR 853 185 1038 4 0
175 0213172 MANISHA TOMAR 856 182 1038 4 0
176 0537694 B SARANYA 873 165 1038 4 0
177 0526869 PURAN KUMAR JHA 865 173 1038 4 0
178 0116716 ANKUR ANKESH 850 187 1037 4 0
179 0110266 UMESH PRASAD GUPTA 872 165 1037 4 0
180 0069183 SHUBHANWITA 850 187 1037 4 0
181 0383168 ABIJITH R SHANKAR 836 201 1037 4 0
182 0063120 HARSIMRANPREET KAUR 866 171 1037 1 0
183 0257812 MAINAK GHOSH 877 160 1037 4 0
184 0041496 ARCHIT VIRENDRA CHANDAK 866 171 1037 4 0
185 0136663 GAURAV 886 151 1037 4 0
186 0257572 NAVEEN CHOUDHARY 877 160 1037 3 0
187 0128281 ISWAR KUMAR KANDOO 877 160 1037 3 0
188 0554069 SNEHA MEHRA 858 178 1036 4 0
189 0428351 VAIBHAV SHARMA 854 182 1036 4 0
190 0444510 SYED IMRAN MASOOD 849 187 1036 4 0
191 0364272 ANKIT YADAV 871 165 1036 3 0
192 0079798 SAURABH GUPTA 871 165 1036 4 0
193 0004452 ANJNEYA VARSHNEY 852 184 1036 4 0
194 0449342 KRUTHIKA 874 162 1036 4 0
195 0591449 VIVEK JOHNSON 885 151 1036 3 0
196 0000641 V V SAI PRANEETH 876 160 1036 4 0
197 0001567 KRITIKA JAIN 865 171 1036 4 0
198 0898293 ROMA SRIVASTAVA 875 160 1035 4 0
199 0724651 NAHAR PRANAY PRAKASH 856 179 1035 4 0
200 0365004 MUHAMMAD JUNAID PP 837 198 1035 3 0
201 0096229 SIDDHANT JAIN 862 173 1035 4 0
202 0059327 SHUBHAM AGARWAL 851 184 1035 4 0
203 0040861 ANKITA SHARMA 867 168 1035 4 0
204 0153979 CHARU SHARMA 859 176 1035 4 0
205 0125553 PREETESH RAMAN SINGH 872 163 1035 4 0
206 0426681 VN MANIKANTA CHANDOLU 862 173 1035 4 0
207 0020399 SIVAKRISHNAMURTHY V 864 171 1035 3 0
208 0265420 NIKITA KHATTAR 847 187 1034 4 0
209 0005580 NITESH WADHWANI 869 165 1034 4 0
210 0333630 RAMIT CHENNITHALA 828 206 1034 4 0
211 0295901 PRUTHVIK SHANKAR 880 154 1034 4 0
212 0001175 GARIMA PANWAR 869 165 1034 3 0
213 0393286 HARSHVARDHAN 869 165 1034 4 0
214 0138821 MAYANK MANISH 869 165 1034 3 0
215 0149359 TANMAY VASHISTHA SHARMA 880 154 1034 4 0
216 0494658 SHEKHAR KUMAR CHAUDHARY 862 171 1033 1 0
217 0626326 ILMA AFROZ 851 182 1033 4 0
218 0531469 KRUTI M PATEL 835 198 1033 4 0
219 0523918 SMIT LODHA 860 173 1033 4 0
220 0005332 ABHIMANYU RANA 873 160 1033 4 0
221 0543327 DEEPESH KEDIA 873 160 1033 4 0
222 0021590 ANKIT JAIN 882 151 1033 4 0
223 0612181 NITHYA K 895 138 1033 3 0
224 0793613 AMIT KUMAR 884 149 1033 4 0
225 0658423 KARNATI VARUNREDDY 859 174 1033 4 0
226 0429287 HASRAT JASMINE 839 193 1032 1 0
227 0420040 ANUPAM SINGHAL 853 179 1032 4 0
228 0168218 PUSHKAR SHARMA 842 190 1032 4 0
229 0366029 SHRISTI PANDEY 839 193 1032 4 0
230 0007890 MANALIKA BORGOHAIN 839 193 1032 4 0
231 0340101 MANESH KUMAR 845 187 1032 3 0
232 0150709 ATUL KUMAR 859 173 1032 4 0
233 0471035 DEEPAK SIWACH 871 160 1031 4 0
234 0005623 DHRUV 866 165 1031 4 0
235 0274306 SAURABH BARANWAL 840 191 1031 4 0
236 0517734 ADARSH MISHRA 885 146 1031 4 0
237 0391998 RAJAT R CHATURVEDI 877 154 1031 4 0
238 0726374 LAKSHMANA PERUMAL R 907 124 1031 3 0
239 0097545 MAITHREYI NAIDU 837 193 1030 4 0
240 0260884 UTHARA RAJENDRAN 840 190 1030 4 0
241 0675435 GARIMA AGRAWAL 840 190 1030 4 0
242 0002182 VIVEK 870 160 1030 4 0
243 0404732 AMIYA PRASANNA NANDA 837 193 1030 4 0
244 0644194 HARSH SINGH 848 182 1030 4 0
245 0154859 G CHANDEESH 857 173 1030 4 0
246 0020326 KATYAYANI SANJAY BHATIA 854 176 1030 4 0
247 0825841 N ROHINTH 853 176 1029 4 0
248 0507664 KARTIK KUMAR SINGH 836 193 1029 4 0
249 0374747 GHUGE ROHAN BAPURAO 839 190 1029 3 0
250 0555118 SUNEEL SHEORAN 850 179 1029 4 0
251 0011554 SUMEET PANDA 861 168 1029 4 0
252 0007745 GYANESH JHA 856 173 1029 4 0
253 0124720 HARVEER SINGH 845 184 1029 1 0
254 0524187 NEETU 886 143 1029 4 0
255 0047763 NIKHIL BANSAL 874 155 1029 4 0
256 0081026 BHARAT MITTAL 894 135 1029 4 0
257 0547343 DINESH KUMAR YADAV 869 160 1029 3 0
258 0012650 RANAWAT POOJA DINESH 853 176 1029 4 0
259 0620358 SHALESH JAIN 833 195 1028 4 0
260 0483412 GOVIND MOHAN 863 165 1028 4 0
261 0591251 ANIKET DUGGAL 863 165 1028 4 0
262 0099764 GAJRAJ BACHHAWAT 860 168 1028 4 0
263 0551128 VAIBHAV JAIN 873 154 1027 4 0
264 0010259 NINIKA DHAWAN 834 193 1027 4 0
265 0641729 GOPAL KRISHNA B 840 187 1027 3 0
266 0745780 SHREYASH PRATAP SINGH 856 171 1027 4 0
267 0047425 SIDDHANT DAS 848 179 1027 4 0
268 0284451 SAMANDEEP KAUR 845 182 1027 4 0
269 0449470 KUMARI SUNITA 857 170 1027 4 0
270 0172655 SHANU DIMRI 847 180 1027 4 0
271 0079484 SANKET AGARWAL 840 187 1027 4 0
272 0040685 YASHRAJ NAIN 829 198 1027 4 0
273 0373657 BRIJ SHANKAR 884 143 1027 4 0
274 0285219 S UKESH KUMAR 870 157 1027 3 0
275 0295085 PATIL SHRINIVAS VYANKATRAO 854 173 1027 3 0
276 0156978 SHREYAS 884 143 1027 4 0
277 0062375 KALAIVANAN R 870 157 1027 3 0
278 0443702 SHIV NARAYAN SHARMA 876 151 1027 4 0
279 0058644 SANJAY KUMAR MEENA 867 160 1027 2 0
280 0285442 NIKHIL SINGH 861 165 1026 4 0
281 0431684 TUHIN SINHA 847 179 1026 4 0
282 0504526 EZAZ AHMED 861 165 1026 3 0
283 0064686 SAURABH GARG 877 149 1026 4 0
284 0032663 SHYAMBIR 854 171 1025 3 0
285 0521825 KHUSHBOO LATHER 835 190 1025 4 0
286 0319551 JAYANTIKA SINGH 854 171 1025 4 0
287 0810345 MANISH RANJAN 846 179 1025 4 0
288 0684282 JITENDRA PANDEY 846 179 1025 4 0
289 0396767 ASHUTOSH K R PANDEY 838 187 1025 4 0
290 0690730 VIJAYPAL BISHNOI 849 176 1025 4 0
291 0029768 SHUBHANK MISHRA 857 168 1025 4 0
292 0021425 MELVYN VARGHESE 871 154 1025 4 0
293 0034893 VEDBHUSHAN 854 171 1025 4 0
294 0643108 VINODHPATIL H 868 157 1025 4 0
295 0316688 SAURABH PRATAP SINGH 857 168 1025 4 0
296 0174313 SHAKTI MOHAN AVASTHY 865 160 1025 4 0
297 0004695 ABHISHRI 857 168 1025 4 0
298 0006562 LAVANYA GUPTA 837 187 1024 4 0
299 0515930 MRITHINJAI S 820 204 1024 4 0
300 0245946 PRATIK KHAMATKAR 864 160 1024 4 0
301 0050750 HARIKESH SINGH 864 160 1024 4 0
302 0063442 RITESH BHATT 870 154 1024 4 0
303 0024926 SAURABH KUMAR 844 180 1024 4 0
304 0222654 JAGTAP JAGDISH SHANKAR 873 151 1024 4 0
305 0097920 CHETAN SHARMA 864 160 1024 4 0
306 0365594 ANIRUDH 825 198 1023 4 0
307 0061592 PRANAV DUBEY 841 182 1023 4 0
308 0148189 JVALIN TEJPAL 852 171 1023 4 0
309 0467831 PRIYANKA SINGH 861 162 1023 4 0
310 0209408 SHIVIN GOYAL 855 168 1023 4 0
311 0009969 AMANDEEP DHANOA 861 162 1023 4 0
312 0275036 RUBIKA GOYAL 855 168 1023 4 0
313 0101003 BUDUMAJJI SATYA PRASAD 866 157 1023 3 0
314 0300714 AMAN BISHLA 844 179 1023 4 0
315 0257871 GAURAV GARG 829 193 1022 4 0
316 0057791 ADITYA MANGLA 832 190 1022 4 0
317 0152992 MANAV SINGLA 890 132 1022 4 0
318 0003656 SUYASH SAXENA 851 171 1022 4 0
319 0044317 SOUMYA ANAND 838 184 1022 4 0
320 0060872 PARUL PRADHAN 829 193 1022 4 0
321 0176858 SANSKRITI PARASHAR 824 198 1022 4 0
322 0666562 CHEBOLI KARTHIK 849 173 1022 4 0
323 0101194 DIVYANSHU TIWARI 873 149 1022 4 0
324 0716599 M PUNITH KUTTAIAH 834 187 1021 4 0
325 0181601 ROOPSEE SINGH 848 173 1021 4 0
326 0030666 MOHD NOOH SIDDIQUI 850 171 1021 4 0
327 0567946 ALBERT JOHN 849 172 1021 4 0
328 0027409 APURV CHAUHAN 848 173 1021 4 0
329 0120178 AAKANKSHA KULSHRESTHA 817 204 1021 4 0
330 0654471 NISHANT KRISHNA 839 182 1021 3 0
331 0276365 ANKUSH KUMAR 875 146 1021 4 0
332 0087967 AGAM SINGH BEDI 823 198 1021 4 0
333 0007956 AJAY KUMAR YADAV 842 179 1021 3 0
334 0492200 RAVIKESH TRIPATHY 864 157 1021 4 0
335 0088438 SOUMYA 837 184 1021 4 0
336 0064366 SAHIL SANGWAN 886 135 1021 4 0
337 0012783 SANJALA SHARMA 833 187 1020 4 0
338 0506832 KUMAR DEEPAK 852 168 1020 3 0
339 0050154 SHAIKH SALMAN 849 171 1020 4 0
340 0212316 YOGNIK BAGHEL 838 182 1020 4 0
341 0567743 AMIT CHANDRA SUNAL 845 175 1020 4 0
342 0793010 VYAS PARITOSH VINEET 822 198 1020 4 0
343 0727064 SHREY VATS 836 184 1020 4 0
344 0052727 MRINAL CHATTERJEE 847 173 1020 4 0
345 0387573 ABHINAV KUMAR 855 165 1020 4 0
346 0714966 SIDDALINGAREDDY 858 162 1020 4 0
347 0013597 RANJAN RAJEEV 871 149 1020 4 0
348 0089068 HIMANSHU GARG 866 154 1020 4 0
349 0334389 AMANDEEP SINGH TALWAR 849 171 1020 4 0
350 0147901 KM SAKSHI GARG 863 157 1020 4 0
351 0063575 JIVITESH ANAND 841 179 1020 4 0
352 0191790 JUNAID AHMAD 829 190 1019 4 0
353 0028584 ANUBHUTI TRIPATHI 848 171 1019 4 0
354 0653272 AMARESHWAR SINGH 824 195 1019 4 0
355 0621035 ANUKRITI SHARMA 840 179 1019 4 0
356 0003223 SHRUTHEE SRINIVASAN 844 175 1019 4 0
357 0022727 SHREYANSH SINGH 854 165 1019 4 0
358 0724174 SHWETA GARG 832 187 1019 4 0
359 0080816 HEMANT KUMAR SINGH KADIAN 870 149 1019 4 0
360 0056059 MANI ARORA 862 157 1019 4 0
361 0013209 AMIT KUMAR 856 163 1019 2 0
362 0291038 ABHISHEK JAIN 879 140 1019 4 0
363 0380522 AMRITESH KUMAR 870 149 1019 4 0
364 0044270 NIDHI PATEL 881 138 1019 3 0
365 0380787 GODHANI AKSHARKUMAR P 831 187 1018 4 0
366 0638781 PRATIK PATIL 839 179 1018 4 0
367 0496635 UTSAV PRASAR 817 201 1018 4 0
368 0011045 ADITYA PANT 831 187 1018 4 0
369 0103909 SAKSHI TOMAR 855 163 1018 4 0
370 0883497 KULDEEP MEENA 845 173 1018 2 0
371 0256725 RAJEEV KUMAR CHOUDHARY 864 154 1018 3 0
372 0563054 AMRITPAL KAUR 850 168 1018 4 0
373 0004976 SURYAWANSHI MAYUR VIKAS 875 143 1018 3 0
374 0245310 SINGA REDDY RUSHIKESH REDDY 883 135 1018 4 0
375 0476478 LAKHBINDAR SINGH CHAHAL 833 184 1017 4 0
376 0097116 SHWETA MISHRA 819 198 1017 4 0
377 0679017 ABHISHEK GUPTA 833 184 1017 4 0
378 0032947 INABAT KHALIQ 824 193 1017 4 0
379 0678495 AVNINDRA KUMAR RAI 836 181 1017 4 0
380 0113004 ABHISHEK BHAL 846 171 1017 4 0
381 0036941 KAVYA TANGIRALA 844 173 1017 4 0
382 0726907 ANJANA UNNIKRISHNAN 824 193 1017 4 0
383 0366675 PUNEET KUMAR SINGH 874 143 1017 4 0
384 0529095 SADDAM NAVAS 852 165 1017 3 0
385 0399142 SHRIVAS NUPUR AJAYKUMAR 857 160 1017 3 0
386 0230442 ANUPAMA ANJALI 835 182 1017 1 0
387 0459559 SHEKHAR ANAND 852 165 1017 1 0
388 0624111 VIJAY TANEJA 849 168 1017 4 0
389 0549755 SAURABH KUMAR 833 184 1017 4 0
390 0076680 REGHU M 824 193 1017 4 0
391 0063749 AVINASH CHANDRA SANDILYA 871 146 1017 4 0
392 0417726 JITENDRA KUMAR SHARMA 852 165 1017 4 0
393 0183025 SURABHI ADARSH 852 165 1017 1 0
394 0473715 VEEREPALLI VIDYADHAR 853 164 1017 4 0
395 0074393 DEEPRO GUHA 818 198 1016 4 0
396 0002156 OM KANT THAKUR 845 171 1016 4 0
397 0452811 MAHENDRA PAL GURJAR 845 171 1016 3 0
398 0304824 RAVINDERPREET KAUR 826 190 1016 4 0
399 0295030 AJAY JAIN 856 160 1016 4 0
400 0560243 PANKAJ TIWARI 841 175 1016 4 0
401 0124582 BABITARANI SWAIN 856 160 1016 4 0
402 0676533 ABHISHEK SARAF 823 193 1016 4 0
403 0013433 MONIKA YADAV 865 151 1016 4 0
404 0029154 SAURABH JASSAL 845 171 1016 1 0
405 0389195 SHUBHAM JAIN 851 165 1016 4 0
406 0454681 KESHAV KUMAR 878 138 1016 4 0
407 0004227 GANORE SURAJ DHANANJAY 856 160 1016 3 0
408 0527636 RATAN KUMAR JHA 862 154 1016 4 0
409 0433606 RITURAJ 859 157 1016 3 0
410 0369659 SYED ZAHED ALI 881 135 1016 4 0
411 0282687 SAI KIRAN D N 870 146 1016 4 0
412 0003756 KRISHAN LALCHANDANI 846 170 1016 4 0
413 0089431 PRASHASTI SRIVASTAVA 825 190 1015 4 0
414 0783167 ANKURJEET SINGH 839 176 1015 3 2
415 0057105 AASHISH MADANLAL RAWLANI 844 171 1015 4 0
416 0020696 K VIJAY SHANKAR 839 176 1015 1 0
417 0083125 NAINI SRI RANGANADH REDDY 853 162 1015 4 0
418 0676496 SURYAWANSHI SWAPNILKUMAR SUNILRAO 872 143 1015 3 0
419 0881821 ABHISHEK VISHAL 853 162 1015 4 0
420 0009602 SHAH JAY MANOJ 875 140 1015 4 0
421 0734774 ASHUTOSH SHRIVASTAVA 853 162 1015 4 0
422 0089552 HIMANSHU SRIVASTAVA 869 146 1015 4 0
423 0385554 DHEERAJ AGRAWAL 877 138 1015 4 0
424 0391307 BHORKHADE HEMANT SAHADEORAO 858 157 1015 3 0
425 0156989 RADHIKA SURI 824 190 1014 4 0
426 0387274 RAHUL JAIN 843 171 1014 4 0
427 0202453 ARUN BALGOTRA 843 171 1014 4 0
428 0096877 ABHISHEK KHANNA 852 162 1014 1 0
429 0006061 AMARNATH OJHA 854 160 1014 4 0
430 0190876 VIKRANT SAHADEO MORE 841 173 1014 4 0
431 0458292 ADITYA KUMAR JHA 830 184 1014 4 0
432 0460057 KIRTI GOYAL 852 162 1014 4 0
433 0530667 PUNEET GEHLOD 860 154 1014 3 0
434 0268542 SUDARSHAN BHAT 857 157 1014 4 0
435 0527433 JASROOP KAUR BATTH 853 160 1013 4 0
436 0513674 TEJAS NANDLAL PAWAR 826 187 1013 3 0
437 0001473 SAGAR CHAHAR 853 160 1013 4 0
438 0022246 VIKAS SINGH 875 138 1013 4 0
439 0010000 ABHISHEK MAHAJAN 845 168 1013 4 0
440 0078033 DEVANSHU CHAUDHARY 809 204 1013 4 0
441 0119023 SHASHANK SHEKHAR PANDEY 831 182 1013 4 0
442 0130869 C JAYASHARADHA 827 186 1013 4 0
443 0018404 MASANDA MAGDALIN PERTIN 820 193 1013 2 0
444 0011264 FURQAN AKHTAR 861 152 1013 4 0
445 0336862 SOFIA 840 173 1013 4 0
446 0040661 RISHU PRIYA 837 176 1013 4 0
447 0500942 SHIVAM ASHUTOSH 840 173 1013 4 0
448 0020589 PRANSHU SHARMA 853 160 1013 4 0
449 0027547 ARUN SEHRAWAT 895 118 1013 4 0
450 0150314 NISHANT SHARMA 856 157 1013 4 0
451 0022140 SONAL 811 201 1012 4 0
452 0179338 ADITYA TRIPATHI 833 179 1012 4 0
453 0418109 ANAND VARDHAN MISHRA 836 176 1012 4 0
454 0517669 HARPREET SINGH 822 190 1012 4 0
455 0105591 SVATANTRA KUMAR AGRAWAL 825 187 1012 4 0
456 0216450 ASHISH YEREKAR 841 171 1012 1 0
457 0030039 SHINJAN SHEKHAR 839 173 1012 1 0
458 0074863 EKTA KHATRI 829 183 1012 4 0
459 0479299 SAWANDKAR KIRAN NAMDEVRAO 841 171 1012 4 0
460 0291518 SAGAR JAIN 855 157 1012 4 0
461 0209097 DEEPAK PUNDIR 861 151 1012 4 0
462 0126198 AKHIL BIHARI DAS 850 162 1012 4 0
463 0626165 AJAY AGRAWAL 855 157 1012 4 0
464 0345600 SHREYA JAIN 847 165 1012 4 0
465 0179517 DEVAGUDI MOUNICA 817 195 1012 4 0
466 0270599 SANDEEP Y 855 157 1012 4 0
467 0060285 AKSHAY SHARMA 858 154 1012 4 0
468 0075934 ANKITA SINGH 866 146 1012 4 0
469 0083942 SHIVANI KAPUR 850 162 1012 4 0
470 0393562 MOHD SHAFIQ 852 160 1012 4 0
471 0641379 ZAFAR IQBAL 832 179 1011 4 0
472 0467593 ANAND MOHAN 829 182 1011 3 0
473 0679216 ANALA KAMALA PRIYA 828 183 1011 4 0
474 0128230 SIDDHARTHA JAIN 835 176 1011 4 0
475 0440107 SURAJ PATEL 857 154 1011 3 0
476 0002931 NIRAJ KUMAR 846 165 1011 4 0
477 0212312 HIMANI SHARMA 829 182 1011 4 0
478 0332251 VRUSHANK N Y 860 151 1011 4 0
479 0001905 SAMYA BHUSHAN 860 151 1011 4 0
480 0027681 POREDDY SAINATH REDDY 865 146 1011 4 0
481 0085575 SUSHIL KUMAR 859 152 1011 4 0
482 0000933 PATIL DIGVIJAY SANJAY 849 162 1011 4 0
483 0228966 JAG PRAVESH 854 157 1011 2 0
484 0221277 SHIV NEHARIKA SINGH 880 131 1011 4 0
485 0010280 GAUSH ALAM 851 160 1011 4 0
486 0067571 PATIL SWAGAT RAJKUMAR 826 184 1010 4 0
487 0097593 HAARIS RASHEED 831 179 1010 3 0
488 0021327 SUSMITHAA SELVARAJ 828 182 1010 4 0
489 0709995 SUMEET KUMAR 867 143 1010 4 0
490 0072580 NAVEEN KUMAR CHANDRA 839 171 1010 1 0
491 0021379 PRADEEP KUMAR DWIVEDI 867 143 1010 4 0
492 0339321 SHAH SAGAR NAILESH 848 162 1010 4 0
493 0014212 SUMIT KUMAR 870 140 1010 4 0
494 0593756 AVIRAL SHARMA 831 179 1010 4 0
495 0268048 RAHUL GAUR 831 179 1010 4 0
496 0669692 VANDITA RANA 823 187 1010 4 0
497 0155729 TIDKE VIRAJ SHYAMKARN 838 171 1009 3 0
498 0515674 PURNAVA GANGULY 833 176 1009 4 0
499 0561040 VAIBHAV KUMAR GUPTA 838 171 1009 4 0
500 0584337 MITIKA DAHIYA 849 160 1009 4 0
501 0507335 NAVNEET MANN 827 182 1009 4 0
502 0068395 SHARMA BHAVESH ANIL 819 190 1009 4 0
503 0251119 DESHMUKH ABHAYSINHA BALASAHEB 866 143 1009 4 0
504 0571947 VARNIT NEGI 858 151 1009 4 0
505 0075012 MUKUL JAMLOKI 827 182 1009 4 0
506 0898438 DEEPANSHU AGARWAL 874 135 1009 4 0
507 0289750 SHUBHANSHU JAIN 844 165 1009 4 0
508 0143042 PRASSANNAKUMAR V 811 198 1009 4 0
509 0098584 HARSH KUMAR GARG 874 135 1009 4 0
510 0226164 ABHISHEK MISHRA 824 184 1008 4 0
511 0023077 ABHIJIT GUPTA 826 182 1008 4 0
512 0067766 G SURYA SAI PRAVEENCHAND 829 179 1008 4 0
513 0030209 MADDIPATLA PRASANNA KUMARI 857 151 1008 4 0
514 0062184 TARUN GOYAL 835 173 1008 4 0
515 0002772 VISHAL KUMAR PATHAK 851 157 1008 4 0
516 0016313 POOJA SHOKEEN 840 168 1008 4 0
517 0578876 ROHIT SINGH 826 182 1008 3 0
518 0066655 RAHUL GARG 840 168 1008 4 0
519 0946052 AYUSHI RAI 826 182 1008 4 0
520 0606390 NEHA AGGARWAL 843 165 1008 4 0
521 0403205 NAVODIT VERMA 829 179 1008 3 0
522 0189871 ABHINAV SAXENA 854 154 1008 4 0
523 0075911 PRABHJOT KAUR 857 151 1008 4 0
524 0007080 ADITI DUBEY 857 151 1008 4 0
525 0001018 PAWAR SWAPNIL VASANTRAO 837 171 1008 3 0
526 0056528 ABHINAV KUMAR SINGH 848 160 1008 4 0
527 0012610 ROHAN KUMAR 859 149 1008 4 0
528 0380822 JADHAV TUSHAR PRALHAD 851 157 1008 4 0
529 0462560 KARTHIK KOTTURU 845 163 1008 4 0
530 0000887 JITENDRA PRATAP SINGH 862 146 1008 4 0
531 0005630 ABHILASH SHASHIKANT BADDUR 857 151 1008 4 0
532 0373938 TAPDIYA SHRIKANT RAJENDRAPRASA 865 143 1008 4 0
533 0044004 GEORGE ALLEN JOHN 846 162 1008 4 0
534 0612248 HIMANSHU CHAUDHARY 846 162 1008 4 0
535 0269330 ATUL KUMAR 842 165 1007 4 0
536 0404666 IHJAS ASLAM C S 823 184 1007 3 0
537 0091912 GAURAV VATS 847 160 1007 4 0
538 0263947 SHREYA SINGH 825 182 1007 4 0
539 0285502 ANAM SIDDIQUI 823 184 1007 4 0
540 0302967 SHASHANK SHEKHAR AGARWAL 836 171 1007 4 0
541 0324631 ASTHA JAIN 861 146 1007 4 0
542 0023654 ITI AGARWAL 842 165 1007 4 0
543 0086861 ANKUR TIWARI 828 179 1007 4 0
544 0018764 ANNA SOSA THOMAS 864 143 1007 4 0
545 0442247 ANJANI ANJAN 864 143 1007 4 0
546 0189316 MUKUND TIBREWAL 820 187 1007 4 0
547 0519551 RICKEY AGARWAL 858 149 1007 4 0
548 0003421 ASHUTOSH SHUKLA 831 176 1007 4 0
549 0795462 ABHISHEK ANAND 824 182 1006 3 0
550 0324501 AMIT KUMAR 819 187 1006 3 0
551 0041532 GAIKWAD VAIBHAV RAGHUNATH 857 149 1006 3 0
552 0096127 RAJ PRASAD 861 145 1006 3 0
553 0587533 MUKESH KUMAR 832 173 1005 3 0
554 0589659 RAHUL BHATI 845 160 1005 3 0
555 0260848 RAVI 867 138 1005 3 0
556 0168341 SURESH KUMAR JAGAT 833 171 1004 2 0
557 0007096 KUSHAL CHOUKSEY 850 154 1004 3 0
558 0641456 VASANTH MESHACH J 836 168 1004 3 0
559 0050950 SHRI PAL SHESMA 836 168 1004 3 0
560 0354165 DIVYA D 869 135 1004 3 0
561 0382888 PHURPA TSERING 797 206 1003 2 0
562 0282140 BHARAT YADAV 813 190 1003 3 0
563 0082457 NIKHIL D NIPPANIKAR 830 173 1003 1 0
564 0333920 MEDIDA JAHNAVI 819 184 1003 1 0
565 0136944 LAKHAN SINGH YADAV 832 171 1003 3 0
566 0338018 SOWMIYA A 824 179 1003 3 0
567 0335785 KARTHIKEYANI K 852 151 1003 3 0
568 0196323 VIKAS MEENA 826 176 1002 2 0
569 0794404 SAURABH GANGWAR 837 165 1002 3 1
570 0048867 HASAN SAFIN MUSTUFAALI 798 204 1002 3 0
571 0580320 YOGESH KUMAR PATEL 837 165 1002 3 0
572 0128649 SAHILA 823 179 1002 1 0
573 0097646 ANIL KUMAR YADAV 829 173 1002 3 0
574 0043364 VIJAY SINGH GURJAR 853 149 1002 3 0
575 0614880 NITHAN RAJ T N 831 171 1002 3 0
576 0004229 PAGAR TEJAS SANJAY 845 157 1002 3 0
577 0044251 MONIKA RANA 808 193 1001 2 0
578 0224168 ABHISHEK KATIYAR 806 195 1001 3 0
579 0017004 POOJA YADAV 855 146 1001 3 0
580 0002777 VARSHA MEENA 821 179 1000 2 0
581 0188776 KALPANA KUMARI 805 195 1000 1 0
582 0317646 OM PRAKASH JAT 835 165 1000 3 0
583 0007607 RITIRAJ 807 193 1000 3 0
584 0013334 VIKAS SUNDA 843 157 1000 3 0
585 0277750 T BENITH 824 176 1000 2 0
586 0576318 BASIST NANDAN 838 162 1000 3 0
587 0255905 MUKESH KUMAR LUNAYAT 829 171 1000 3 0
588 0676296 SUJIT KUMAR BHARTI 813 187 1000 3 0
589 0278608 PANKAJ 839 160 999 3 0
590 0518224 LOKESHWARAN R 817 182 999 3 0
591 0670826 SWAPNIL YADAV 834 165 999 3 0
592 0356907 YATENDRA KUMAR PAL 849 150 999 3 0
593 0688457 MAMONI DOLEY 828 171 999 2 0
594 0254808 CHETAN KUMAR MEENA 859 140 999 2 0
595 0613893 ANSHUL SINGH 805 193 998 1 0
596 0458040 SARANYA V S 827 171 998 3 0
597 0382221 PRERNA KUMAR 826 171 997 3 0
598 0302349 VIKASH KUMAR 837 160 997 3 0
599 0551803 UTSAH CHAUDHARY 810 187 997 1 0
600 0667186 HEMENDRA KUMAR MEENA 848 149 997 2 0
601 0062053 MALYAJ SINGH 823 173 996 3 0
602 0268888 MUHAMMED SHABEER K 820 176 996 3 0
603 0059124 SRISHTI CHAURASIA 861 135 996 3 0
604 0238306 VISHNU PRATHEEP T K 847 149 996 3 0
605 0255201 DEVAKI NIRANJANA 823 173 996 3 0
606 0370734 KEKAN SUDHIR RAMNATH 845 151 996 3 0
607 0612230 KRISHNA KANTH PATEL 836 160 996 3 0
608 0507471 GIRI SANKAR R 847 149 996 3 0
609 0021699 DALIP KUMAR 853 143 996 3 0
610 0609809 ABHIMANYU POSWAL 846 149 995 3 0
611 0847060 JAVIR RAHUL SURESH 822 173 995 1 0
612 0775873 MALI SANTOSH VITTHAL 827 168 995 3 0
613 0467937 IRSHAD CM 835 160 995 3 0
614 0410781 TENGALE GANESH MAHADEV 852 143 995 3 0
615 0309221 AKSHAY KUMAR TEMRAWAL 824 171 995 1 0
616 0094222 SHIVANI JHIRWAL 827 168 995 2 0
617 0013313 TUSHAR DUDI 832 162 994 3 0
618 0518897 AKSHAY PRALHAD KONDE 829 165 994 3 0
619 0645521 DEEPINDER KAUR 834 160 994 3 0
620 0651711 IBSON SHAH I 818 176 994 3 0
621 0018578 AJAY GANDHI 837 157 994 3 0
622 0516919 ALI ABOOBACKER T T 829 165 994 3 0
623 0323517 NITIN KUMAR SINGH 832 162 994 1 0
624 0389562 YEDAVELLI AKSHAY KUMAR 815 179 994 3 0
625 0585615 AMRISHA BAINS 837 157 994 1 0
626 0424141 SHUBHENDRA KUMAR 834 160 994 3 0
627 0647103 BIRUDARAJU ROHITH RAJU 843 151 994 3 0
628 0514985 RAGAV S 814 179 993 3 0
629 0008956 AKANKSHA VERMA 833 160 993 1 0
630 0006436 ADITYA 839 154 993 3 0
631 0041877 AJAY GANPATI KUMBHAR 850 143 993 3 0
632 0272345 KANTA JANGIR 814 179 993 3 0
633 0244359 PAWAR AMOL KAKASAHEB 828 165 993 3 0
634 0675009 ANIL KUMAR JHAJHARIA 799 193 992 3 0
635 0148154 VIKAS KUMAR KHICHAR 819 173 992 3 0
636 0153875 AMANDEEP SINGH 827 165 992 3 0
637 0588978 RAMARAJAN K 838 154 992 3 0
638 0027190 DINESH KUMAR 846 146 992 1 0
639 0092948 AISWARYA J 849 143 992 3 0
640 0333275 AJAY CHOUDHARY 865 127 992 3 0
641 0555372 SANDEEP SINGH 812 179 991 3 0
642 0397098 SAHIL BAGLA 826 165 991 1 0
643 0302073 SHASHI KANT YADAV 826 165 991 3 0
644 0391849 OJING DAMENG 812 179 991 2 0
645 0303496 SUBHAJIT BHUYAN 818 173 991 3 0
646 0001019 RANDHIR KUMAR 851 140 991 3 0
647 0678903 DIVANSHU KAMBOJ 828 163 991 3 0
648 0553322 DARA ASWAGHOSH 848 143 991 1 0
649 0621050 MANESH KUMAR GUPTA 803 187 990 3 0
650 0131704 DARADE PARMANAND PRAVIN 827 163 990 3 0
651 0668462 REHNA R 806 184 990 3 0
652 0478191 SACHINK 795 195 990 3 0
653 0481125 ABHIJEET YADAV 819 171 990 3 0
654 0006596 PREETHAM S 825 165 990 1 0
655 0562225 AMAL N S 811 179 990 3 0
656 0120006 MOHAMMAD NADEEMUDDIN 847 143 990 3 0
657 0556919 HARISHA B C 846 144 990 3 0
658 0430127 AMALA ADVIN A 810 179 989 3 0
659 0001714 ARVIND CHAUHAN 827 162 989 3 0
660 0016817 ABHISHEK BHARTI 816 173 989 1 0
661 0481945 BAHNI KUMARI TELENGA 819 170 989 3 0
662 0586614 DANISH AGASTAM 816 173 989 1 0
663 0230348 MAITHILI RAJENDRA KORDE 805 184 989 3 0
664 0559135 DHARMESH KUMAR 821 168 989 3 0
665 0300561 SANDEEP GUPTA 838 151 989 3 0
666 0724818 VIJAYENDRA R 801 187 988 3 0
667 0587391 CHANDAN 812 176 988 3 0
668 0536438 HEMANTH KUMAR V 798 190 988 3 0
669 0334125 NAVEEN KUMAR S 837 151 988 3 0
670 0374464 SHUBHAM YADAV 826 162 988 3 0
671 0609521 NITISH KUMAR 795 193 988 3 0
672 0011796 KANIKA SIKRIWAL 823 165 988 1 0
673 0649408 ANURAGBACHAN SINGH DHINDSA 823 165 988 3 0
674 0530181 MEGHA GUPTA 828 160 988 3 0
675 0005550 MANOJ KUMAR 853 135 988 3 0
676 0071680 HIMANSHU KUMAR VERMA 831 157 988 1 0
677 0020304 KUMAR ANURAG 823 165 988 3 0
678 0003920 KOTHAWADE SWAPNIL SHARAD 816 171 987 3 0
679 0712524 HONMANE DINESH VASANTRAO 830 157 987 3 0
680 0778225 HRUDAYA KUMAR DAS 827 160 987 3 0
681 0038764 CHITRA VIJAYAN 825 162 987 3 0
682 0032603 NEHA SINGH 844 143 987 3 0
683 0631821 JASKANWALPAL SINGH BIR 822 165 987 3 0
684 0185391 SAMIR KUMAR JENA 849 138 987 3 0
685 0831463 JAGDISH PRASAD MEENA 825 162 987 2 0
686 0828796 DETHE JAYAPAL MANIK 833 154 987 1 0
687 0441924 GUNJAN ARYA 822 165 987 1 0
688 0472123 PRABHAVATHI V 819 168 987 3 0
689 0000241 J SONAL 816 170 986 1 2
690 0614298 SIDDHARTH KATARIA 824 162 986 1 0
691 0219813 DEVINA VARDHAN 815 171 986 1 0
692 0300760 MENKUDALE PRASAD SUBHASH 818 168 986 3 0
693 0557457 SHAHID T KOMATH 818 168 986 3 0
694 0423832 BIKRAM GANGWAR 837 149 986 3 0
695 0688921 SHAHID AHMED 812 173 985 3 0
696 0732927 HEMANTA KESHAV PATIL 828 157 985 3 0
697 0626910 SHARAD CHANDRA 784 201 985 3 0
698 0587852 KARTHICK P 817 168 985 3 0
699 0004434 ASHOK KUMAR 812 173 985 1 0
700 0004664 SANJULA HALDER 819 165 984 1 0
701 0637308 KUMAR SAMBHAV 833 151 984 3 0
702 0430488 DEVENKUMAR KESHWALA 805 179 984 3 0
703 0447416 POONAM KULHARI 833 151 984 3 0
704 0158915 SANJANA ARYA 811 173 984 1 0
705 0059200 SHINDE AMIT LAXMAN 835 149 984 3 0
706 0004055 ARUN KUMAR 838 146 984 3 0
707 0300621 KSHITIZ SAINI 829 154 983 3 0
708 0030747 VAIBHAV CHOUDHARY 807 176 983 3 0
709 0080618 AJMAL SHAHZAD ALIYAR RAWTHER 829 154 983 3 0
710 0447869 KAUSTUBH 804 179 983 3 0
711 0380800 DHAS KISHOR RAMCHANDRA 833 150 983 3 0
712 0640410 SHILPA BHATTI 796 187 983 3 0
713 0490785 KUMAR AMBRISH 818 165 983 3 0
714 0620557 PRASHANT KUMAR 817 165 982 3 0
715 0074412 SINDHUKUSH 809 173 982 3 0
716 0389132 HIMANSHU SAGAR 781 201 982 1 0
717 0034037 RAVINDER SINGH 839 143 982 1 0
718 0555245 KUNDAN KANWARIA 803 179 982 1 0
719 0584643 ASHIS KUMAR SAHU 803 179 982 3 0
720 0574408 MANIMARAN T 806 176 982 3 0
721 0006512 ALEKHYA BALLA 825 157 982 3 0
722 0383558 SUMAN YADAV 809 173 982 3 0
723 0869941 THAKARE POONAM PRAKASHRAO 828 154 982 3 0
724 0308194 MAKWANA MEETKUMAR SANJAYKUMAR 850 132 982 1 0
725 0444350 IMRAN AHAMAD 825 157 982 3 0
726 0378071 ELTEPU SESHU 825 157 982 3 0
727 0247687 SATHISH M 808 173 981 3 0
728 0264790 AVULA SAIKRISHNA 791 190 981 3 0
729 0040472 SANDEEP SINGH 805 176 981 1 0
730 0074565 ABHISHEK KUMAR 832 149 981 3 0
731 0544499 KARTHIKEYAN S 816 165 981 3 0
732 0235237 ANIL KUMAR VERMA 808 173 981 1 0
733 0585935 TAMBE NILESH PREMDAS 816 165 981 1 0
734 0340325 GUTTE ROHIT MANIKRAO 776 204 980 3 0
735 0378348 NAVJOT SIMI 823 157 980 1 0
736 0227916 SACHIN YADAV 806 174 980 3 0
737 0386638 G BABU 804 176 980 3 0
738 0143676 PARTHA PROTIM DAS 815 165 980 1 0
739 0095537 ANUPAM JAKHAR 837 143 980 3 0
740 0331038 RAUNAK RANJAN 828 151 979 3 0
741 0330322 ABILASH G 792 187 979 1 0
742 0527239 HARSHIT SAINI 803 176 979 3 0
743 0331972 ADDURU SRINIVASULU 830 149 979 2 0
744 0550686 MOHANA PRIYA D 824 155 979 3 0
745 0188758 GHODKE CHANDRASHEKHAR R 811 168 979 3 0
746 0367367 SUKANYA KIRTI 828 151 979 1 0
747 0582750 RAJESH KUMAR POONIA 795 184 979 3 0
748 0054993 SAMEER KISHAN 828 151 979 3 0
749 0004536 B BALA SWAMY 828 151 979 1 0
750 0016206 PRERNA 799 179 978 2 0
751 0675998 NARWADE VISHAL TEJRAO 821 157 978 3 0
752 0478428 BUSHRA ANSARI 832 146 978 3 0
753 0606255 SHINDE NILESH DEOBA 829 149 978 3 0
754 0122757 AMIT RANJAN 846 132 978 1 0
755 0335560 NIVETHA DEVI C 832 146 978 3 0
756 0640099 CHANDRA KANT MEENA 813 165 978 2 0
757 0587211 NEHA SHREE 818 160 978 1 0
758 0948596 PRADEEP GUNTI 813 165 978 1 0
759 0022362 MITALI CHANDRA 835 143 978 1 0
760 0432075 PRATIBHA SINGH 827 151 978 2 0
761 0301637 SANDIP GARAI 829 149 978 3 0
762 0035327 PATIL SACHIN DILIP 809 168 977 3 0
763 0549371 HARVINDER SINGH 790 187 977 1 0
764 0339597 KSHITIJ 823 154 977 3 0
765 0011547 GHUGE MONIKA SHRIDHARRAO 809 168 977 3 0
766 0097486 DIPTI DEO YADAV 806 171 977 3 0
767 0278584 RATAN DEEP GUPTA 828 149 977 3 0
768 0277015 JAI KISHAN 853 124 977 3 0
769 0026029 BADIME KRISHNA SHRIRAM 798 179 977 3 0
770 0012598 SAURABH PRAKASH 830 147 977 3 0
771 0007494 PANKAJ KUMAR MEENA 795 182 977 2 0
772 0000732 PRINCE KUMAR 839 138 977 3 0
773 0298985 HIMANSHU 819 157 976 1 0
774 0100557 SHIVAM SIDDHARTH 794 182 976 3 0
775 0014568 ABHISHEK NUNIWAL 833 143 976 1 0
776 0590730 HEMALATHA M 800 176 976 3 0
777 0280332 DUYU KAMPU 781 195 976 2 0
778 0696251 PREM KUMAR S 800 176 976 3 0
779 0134894 CHAVAN KIRAN GANGARAM 816 160 976 1 0
780 0190624 AKASH AGRAWAL 811 165 976 4 2
781 0041372 CHETAN MEGHRAJ SHELKE 814 162 976 3 0
782 0618105 PANKAJ YADAV 805 171 976 3 0
783 0585285 BHADANE VISHAKHA ASHOK 816 160 976 1 0
784 0128875 SHIVARAJ SAYBANNA MANAGIRI 844 132 976 3 0
785 0399621 PAWAN KUMAR VISHWAKARMA 831 145 976 3 0
786 0703491 AARTHI C 816 160 976 3 0
787 0045118 M BACKIYAVELU 844 132 976 3 0
788 0440055 URWASHI KUMARI 819 157 976 3 0
789 0766079 DHANASEKAR RATHINAM 811 165 976 3 0
790 0223672 PAWAN KUMAR YADAV 799 176 975 3 0
791 0036172 P PROMOTH 810 165 975 3 0
792 0196017 PADAM SINGH 835 140 975 1 0
793 0240226 BHUMIKA SAINI 818 157 975 3 0
794 0246518 RAM NIWAS BUGALIA 837 138 975 3 0
795 0381312 MANOJ SWARGIARY 804 171 975 2 0
796 0755597 NILESH KUMAR KESHRI 803 171 974 4 2
797 0463593 MANE SHASHANK SUDHIR 814 160 974 1 0
798 0527617 NANDHAKUMAR N 803 171 974 3 0
799 0102654 THAWAL NIKHIL DASHRATH 809 165 974 1 0
800 0006499 AFSAL HAMEED 809 165 974 3 0
801 0442562 SARVAIYA RIYAZBHAI RAFIKBHAI 824 150 974 3 0
802 0209537 DIKSHA BHORIA 798 176 974 1 0
803 0139692 PRAGYA DEORA 792 182 974 4 2
804 0130056 SUDHANSHU YADAV 811 163 974 3 0
805 0588125 SPARSHA NILANGI 802 171 973 3 0
806 0326291 NITESH KUMAR 833 140 973 1 0
807 0151615 KAMBLE MAYUR ANIL 800 173 973 1 0
808 0691996 JITHIN RAHMAN 833 140 973 3 0
809 0660683 OVIYA NIKHILA S 808 165 973 3 0
810 0390372 SHEERAT FATIMA 796 176 972 3 0
811 0727304 ARVIND PRADEEP S 810 162 972 3 0
812 0406890 KALE AMIT MARUTIRAO 815 157 972 3 0
813 0139010 RAVI CHOUDHARY 804 168 972 3 0
814 0094010 VAIBHAV DASU WAGHMARE 810 162 972 1 0
815 0251253 LOKENDER SINGH 779 193 972 1 0
816 0571546 A BHARGAVA SEKHAR 794 178 972 1 0
817 0344965 ASHEESH KUMAR 837 135 972 3 0
818 0646935 BIDISHA CHINTEY 792 179 971 2 0
819 0275361 GIJI PRIYANKA G 781 190 971 3 0
820 0726428 RAMIT YADAV 814 157 971 3 0
821 0225857 KARAN CHOUDHARY 790 181 971 3 0
822 0665933 ABINANDHAN P 789 182 971 3 0
823 0357486 KHADSE ANIL LAXMANRAO 809 162 971 1 0
824 0587390 MANOJ KUMAR RAWAT 803 168 971 1 0
825 0012487 NAVIN SREEJITH U R 820 151 971 3 0
826 0290684 MANORANJAN BEHERA 831 140 971 1 0
827 0016205 NAGARAJ DEVARAKONDA 820 151 971 2 0
828 0539669 PRIYADARSHI DARSHANKUMAR PASHA 825 146 971 1 0
829 0003490 ASHISH SOLANKI 825 146 971 1 0
830 0299213 SANDEEP KUMAR MEENA 810 160 970 2 0
831 0098843 PALASH CHANDRA DHALI 799 171 970 1 0
832 0176939 SIDDHARTH KUMAR 810 160 970 1 0
833 0740890 PATIL HARSHAL RAMCHANDRA 802 168 970 3 0
834 0373347 NEENU SOMARAJ 816 154 970 3 0
835 0132506 MRIDUL 805 165 970 3 0
836 0389992 NARINDER PAL SINGH 805 165 970 1 0
837 0232723 ABHISHEK RANJAN 799 171 970 4 1
838 0255198 MANCHALWAR SUDAM HARIVIJAY 841 129 970 3 0
839 0037781 PREMA V 816 154 970 3 0
840 0398637 HIMANSHU YADAV 794 176 970 3 0
841 0010178 ARSHIA JAKHU 813 157 970 1 0
842 0643443 NITI RANJAN 798 171 969 1 0
843 0333248 AMIR BASHIR 787 182 969 2 0
844 0071306 ASHUTOSH NAMDEO 818 151 969 3 0
845 0135531 KHALID HUSSAIN 826 143 969 3 0
846 0791175 PANCHAL MOHIT BANSIDHAR 804 165 969 3 0
847 0447398 ARJUN R 786 182 968 3 0
848 0202429 LIKHITA V UMARE 789 179 968 1 0
849 0665630 MANISH KUMAR CHOUDHARY 786 182 968 3 0
850 0370963 ARIF KHAN 795 173 968 3 0
851 0102231 MAYANK VERMA 808 160 968 1 0
852 0564671 SANDEEP KUMAR MEENA 829 138 967 2 0
853 0260890 MANKIRAN SINGH 794 173 967 1 0
854 0024844 ABHINAV RATHI 796 171 967 1 0
855 0189553 DEEPJOY DAS 798 168 966 1 0
856 0009284 SANTOSH KUMAR MEENA 820 146 966 2 0
857 0251062 DHARURKAR MAHADEV BALKRISHNA 822 143 965 4 1
858 0512530 AKSHAY ANAND 808 157 965 1 0
859 0751873 JAPNEET KAUR MAHIR 794 171 965 1 0
860 0255716 NIVDANGE SHWETA SHANKARRAO 816 149 965 1 0
861 0029044 NIKAM NEHA SUDHIR 816 149 965 1 0
862 0544084 AMIT KUMAR 811 154 965 4 3
863 0660108 RANVIR SINGH 799 165 964 1 0
864 0435655 SHINDE AVINASH SANJEEVAN 815 149 964 1 0
865 0243305 ABHINAV GOPAL 807 157 964 1 0
866 0452482 NARENDRA V NIKHILA 814 150 964 1 0
867 0740165 MANISH JOSHI 770 193 963 2 0
868 0033304 VINOD PARIHAR 820 143 963 1 0
869 0262152 ROHIT SINGH 791 171 962 1 0
870 0390536 RAVI MEEMROT 819 143 962 2 0
871 0234370 DEVANSHI LALL 793 168 961 2 0
872 0056852 PANKAJ KUMAR MAURYA 799 162 961 1 0
873 0099783 PRATIMA SINGH 785 176 961 1 0
874 0015332 YOGESH KUMAR MEENA 803 157 960 2 0
875 0036453 PARMAR PINKESHKUMAR LALITKUMAR 803 157 960 1 0
876 0621870 CHAVAN AVINASH SUNDARDAS 784 176 960 1 0
877 0004025 SIDDHARTHA GAUTAM 781 179 960 1 0
878 0038185 SANGHPRIYA SINGH 795 165 960 1 0
879 0379808 MANJEET SINGH SANKHLA 795 165 960 1 0
880 0724730 DEEPAK KUMAR JEWARIA 806 154 960 1 0
881 0632179 NIRAJ 798 162 960 1 0
882 0170129 ABHINAV SONKAR 798 162 960 1 0
883 0097760 RAJESH MEENA 811 149 960 2 0
884 0617025 M VAMSI DILEEP 788 171 959 2 0
885 0111682 ELAMATHY T G 819 140 959 1 0
886 0470635 RAVI KUMAR MEENA 813 146 959 2 0
887 0063625 SHILPA GUAL 779 179 958 1 0
888 0251312 MALLARAPU NAVEEN 809 149 958 1 0
889 0336469 ABHISHEK RANJAN 801 157 958 1 0
890 0005386 GANREIPOU 793 165 958 2 0
891 0229011 VINOD KUMAR MEENA 781 176 957 2 0
892 0146148 TURERAO PREETAMKUMAR H 774 182 956 1 0
893 0144954 ASHISH 769 187 956 1 0
894 0155239 YASHODHARA DAS 799 157 956 1 0
895 0322565 KORUKONDA SIDDHARTH 768 187 955 1 0
896 0384145 ATUL CHOUDHARY 765 190 955 2 0
897 0305848 DHEERENDRA VERMA 801 154 955 1 0
898 0351520 PRIYANKA RANI 793 162 955 1 0
899 0095407 PRADEEP KUMAR CH 801 154 955 1 0
900 0134012 SHUBHAM SINGH 770 184 954 1 0
901 0555747 ASHISH TIRKEY 794 160 954 2 0
902 0408896 NIDHI CHOUHAN 784 170 954 1 0
903 0490488 BHUPENDRA RAWAT 783 171 954 2 0
904 0717990 SAHIL SARANGAL 830 124 954 1 0
905 0028022 HARSHIT ORAON 804 149 953 2 0
906 0635125 SIBU PRASAD MISHRA 815 138 953 4 2
907 0342032 SHSHANK BHARDWAJ 788 165 953 1 0
908 0056883 JIGYASA RAJ 826 127 953 1 0
909 0193012 SHIV SINGH MEENA 793 160 953 2 0
910 0557740 RAVINDRA VERMA 810 143 953 1 0
911 0057830 PANKAJ ATULKAR 795 157 952 1 0
912 0260919 RAHUL GAJBHIYE 770 182 952 1 0
913 0329380 HARSHAVARDHAN R C 768 184 952 1 0
914 0649390 ISAIVANAN D 809 143 952 1 0
915 0262559 ASHWIN S 795 157 952 1 0
916 0153162 VANYA ARE 765 187 952 1 0
917 0258128 MITIKA RAJA 772 179 951 1 0
918 0369029 MOHIT JOSHI 769 182 951 2 0
919 0092596 SAMAY SINGH MEENA 786 165 951 2 0
920 0294638 CHAVDA BHARATBHAI RAMABHAI 808 143 951 2 0
921 0637171 NEELIMA KHORWAL 772 179 951 1 0
922 0532810 BHANWAR SINGH 769 182 951 2 0
923 0247871 MANAKLE JAYANT KISHOR 786 165 951 4 2
924 0049325 ABHINAV KUMAR SINGH 807 143 950 1 0
925 0017137 PRATIBH VIJAY SIROWA 799 151 950 1 0
926 0678996 NIKHIL DUBEY 766 184 950 1 0
927 0651269 K ANURAG KUMAR 755 195 950 2 0
928 0802773 KOLI AKASH SANTOSH 802 148 950 2 0
929 0265505 PANABAKA RACHANA 766 184 950 1 0
930 0295268 VENKATESHNAYAK 782 168 950 2 0
931 0159553 SUDHANSHU NAYAK 826 124 950 2 0
932 0109281 ANUJ KUMAR BHARTI 774 176 950 1 0
933 0655467 P PAWAN 785 165 950 1 0
934 0304551 DULNANGHA REANG 784 165 949 2 0
935 0167565 APARAJITA MRIDHA 762 187 949 1 0
936 0337964 PARGI AMITA VECHAT 789 160 949 2 0
937 0141212 SUMIT KUMAR SINGH 792 157 949 1 0
938 0751673 CHIRAG JHIRWAL 800 149 949 2 0
939 0882366 MOHD FAROOQ 770 179 949 2 0
940 0229118 SUMIT KUMAR 800 149 949 1 0
941 0081539 RAHUL VIKRAM 811 138 949 1 0
942 0451952 KUMAR PRIYATAM ASHOK 794 155 949 1 0
943 0325595 PANKAJ KUMAR 810 138 948 1 0
944 0103182 MAYANK NEGI 769 179 948 2 0
945 0411003 SHEETAL ANGRAL 788 160 948 1 0
946 0217874 AGRIM KUMAR 770 178 948 2 0
947 0029286 B GOPALA KRISHNAKANTH RAJU 808 140 948 2 0
948 0083369 GONDHALI SATISH ASHOK 813 135 948 3 2
949 0308497 NEERU 798 149 947 1 0
950 0076087 MANOJ S 787 160 947 1 0
951 0000872 KATTA ANAND 786 160 946 1 0
952 0049268 ABHISHEK BHUKAL 814 132 946 1 0
953 0056658 LALIT KUMAR VIMAL 795 151 946 1 0
954 0204501 NEHA BANDHU 786 160 946 1 0
955 0551799 PINTU LAL MEENA 785 160 945 2 0
956 0099736 ARUN KUMAR SINGH 772 173 945 1 0
957 0175005 MANOJ MEENA 780 165 945 2 0
958 0831994 MAHESH VADDE 783 162 945 2 0
959 0287198 AMIT KUMAR 795 150 945 4 1
960 0025834 JAIRAJ KISHORE 760 184 944 1 0
961 0177299 SUPRIYA GHAYTADAK 787 157 944 1 0
962 0194731 MANUPRIYA 776 168 944 1 0
963 0759155 SAURABH SHARMA 776 168 944 4 1
964 0722978 LOKESH KUMAR MEENA 795 149 944 2 0
965 0057168 BHUVANESH S 765 179 944 1 0
966 0585656 PRATEEK BAYAL 779 165 944 1 0
967 0756167 VIVEK BHAGAT 801 143 944 1 0
968 0519438 ASHISH KUMAR 812 132 944 1 0
969 0423944 ADITYA 777 165 942 2 0
970 0659835 NINGTHOUJAM JOHNSON MEETEI 771 171 942 4 1
971 0745688 RAJKESH MEENA 770 171 941 2 0
972 0027951 AJEET SINGH MEENA 803 138 941 2 0
973 0002743 SANGEETA MEENA 790 151 941 2 0
974 0251570 RAHUL MEENA 790 151 941 2 0
975 0081524 SAPAVATH AMITHA 770 171 941 2 0
976 0804630 AKSHAY SINGH MARKAM 809 132 941 2 0
977 0061758 KAMLESH MEENA 749 190 939 2 0
978 0494254 JAGAT PRATAP SINGH BHADOURIA 775 162 937 4 1
979 0002934 KUMAR SAUMYA 784 148 932 4 1
980 0547459 SANDEEP KUMAR 772 151 923 4 1
981 0600875 BHAPKAR SNEHAL PURUSHOTTAM 726 193 919 4 3
982 0458439 APURBA SWARNAKAR 788 129 917 1 3
983 0610662 MEGHA KASHYAP 764 146 910 4 3
984 0324243 DEVENDRA DUTT YADAV 732 149 881 3 3
985 0160936 NEHA MITTAL 702 173 875 4 3
986 0286955 MAYANK GOEL 732 143 875 4 3
987 0536940 SHELAR SAGAR BHAGIRATH 713 138 851 3 3
988 0277168 WANKHEDE MAHENDRA NAMDEO 725 124 849 1 3
989 0626227 SANDEEP 688 146 834 4 3
990 0013668 HIMANKSHI BHARDWAJ 687 143 830 4 3

Also read: IAS/IPS New Allocation Proposal by PMO- a move to overhaul to create loyal Bureaucracy

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *